мојата љубов е сончоглед со искривен врат кој не може да дочека насмевката да ти изгрее пак
1:47 PM

грицкањето семки
нагризува усни
крши ветувања
за исполнување обврски

да не ја исплашиме тишината
меѓу две грицкања
одиме на прсти

вреви светот надвор,
тивко е во нас

телевизорот гледа
ќе посегнеме ли по него?
ќе побараме ли спас?

часовите се здодеваат
на минутите им додеваат
секундите, веќе зеваат
соседот го буди хоризонтот
со поспан бас

нов ден е надвор
грее и во нас


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“