твојата љубов е среќно наоѓање како швајцарско ноже за тегли отворање
9:11 AM

бакнежите ти одат добро со утринско шушкање на поспана постелнина
допирите ти паѓаат на товар на Фондот за лекување кашлица

се препорачуваш 3 пати на ден свеж, потпечен или несоблечен
се попрскуваш врз комшиските срамежливи сардели
како парагон на нашата срамежливост за од светот да не` дели

зборовите ти се ненадејни како наоѓање
познати покојници во страната за некролози
постоењето несигурно како скалило
кое води кон паралелен свет на небото

„телото ти е мудрост потешка
од целата светска филозофија“

а јас како просветлен научник
ништо не создавам, само откривам


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“