Disclaimer: На англиски е. Не читајте.
12:39 AM

Надењка Шеќернолимонова Зузакова ќе биде недостапна за нови содржини во наредните 18 дена. Во меѓувреме, to keep yourselves busy from missing me - краток расказ од 4 страни (човече!) со посвета. :) Добра ноќ.

The Story of Waiting and Weight


 на оној кому му ре-посветив песна на згужван лист хартија


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“