Сеќавања потамина
11:52 AM

си ја залепувам кожата за стаклото од прозорецот
имам напади на топлина
како и секој пензиониран термовампир

полжави газат по темницана
се слуша крцкање на лепливи чаршафи
по телата на месечари

ти не доаѓаш веќе од вчера
а заминаа, еве, години...


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“