Чешелот на моите мисли по косата на денот
6:02 AM

Мијам заби

Натнувам чорапи 

Заврзувам фустан околу половина

потоа, земам моторна пила 

и се‘ сечам на средина

Некои мисли се осудени да останат сами

како: that is why you are the lonesomeness of me.


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“