Метафори за твоите немирни затворени сонливи очи
6:00 AM

Ти си топла,
твојата топлина ги содржи осамените брегови на тивките океани
Ти си податлива,
твоето тело тамам просторот за моите стапала завиени в насмевка крај камин
Ти си мајка,
утробата на моите јалови освојувања...
Ти си јас,
кога го прегрнуваш, а тој не знае како да те прими ни сочува.


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“