Н.
5:46 PM

Tи си одиш.
Јас трчам.
Автобуси ме сопнуваат.
Сопирачки пискаат како
мачка фатена за опаш.


Ти си одиш.
Јас бегам.
Мајката на моето срце.
Велосипед со две раширени крилја.


Ако бог е вселена,
тогаш тоа е огромна
морска фока
со ѕвездени контури
и галактички мултижелудници.


Ќе се вратиш за три месеци.
And counting...


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“