Парови на самотија
1:31 AM

ги отворам бананите од дршката
се ракувам со поштенски сандачиња

ме погледнуваат како да ми испаднале
сите манири на под

закривувам раменици како гребени крај речно корито

никогаш не бев за „пријатно“ и „догледање“

догледувањето е незавршен реквием на
очи кои страдаат од ишијас и младешко перде

треба да сме како оние птици кои ги чуваме во кафезите
кога едниот си оди и двајцата одлетуваат


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“