Јас сум сонот што не ми доаѓа..
1:43 AM

Ги крштевам стапалата во крвта на светот
сега дури и Вардар е убав под сонцето
Песокливи семиња се мрестат во меѓупрстјето
ќе раѓам удавени месечини наскоро
Налегнувам школки..
а, вака се оди по бисери?
Не го сочекувам небото
деновиве патува необично уморно
Едно вжештено тло под мене за прегратка
толку и‘ посакав летово на зимата.


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“