***
1:39 AM

плачев листови од твојата книга
плачев раскази
секогаш знаеше како да ме заробиш меѓу корици


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“