the drippiness of time
11:39 AM

денот како истурена тегла мед
ни тече по главите
правејќи н
è
лепливи
вкусни залаци за мравите

нашите зборови
н
è загадуваат
како издувен
гас
од автомобили

"maybe I just never knew you at all"
приспивна приказна
што си ја измислив
за да не ми дава сон


Tweet

Шеќернолимонова
...јас секогаш во полглас ги изговарам истите зборови: „Јас ве љубам, Надењка!“